Հրապարակումներ ըստ տարիների2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2013

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2013

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2013 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2013

հրատարակվել է` 27 Դեկտեմբերի 2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ), եռալեզու

հրատարակվել է` 26 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2013

հրատարակվել է` 13 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանը թվերով, 2013

հրատարակվել է` 10 Դեկտեմբերի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 06 Դեկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2013 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2013

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2013

հրատարակվել է` 26 Նոյեմբերի 2013

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2008-2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2013

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2013

հրատարակվել է` 11 Նոյեմբերի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2013

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2013

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականին

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2013

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2012 թվականին և ցուցանիշների 2007-2012թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 14 Հոկտեմբերի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2012 թվականին

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2013

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2013

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2012 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 26 Սեպտեմբերի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 06 Սեպտեմբերի 2013

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2013

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2013 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2013

2013 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 23 Օգոստոսի 2013

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2012 թվականին

հրատարակվել է` 15 Օգոստոսի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 07 Օգոստոսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2013 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2013 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2013 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2012 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 26 Հուլիսի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 09 Հուլիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2012 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2013 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 07 Հունիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2013 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2013

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 07 Մայիսի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2013

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2013

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2013 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2013 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2013

Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2012 թվականին

հրատարակվել է` 16 Ապրիլի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 08 Ապրիլի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 29 Մարտի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 29 Մարտի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2013 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 29 Մարտի 2013

Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 26 Մարտի 2013

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2012 թվականին

հրատարակվել է` 15 Մարտի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 07 Մարտի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2013 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2013

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2013

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության եվ սարքինության վիճակի մասին 2013թ.հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 19 Փետրվարի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 07 Փետրվարի 2013

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2013

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2013

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2013

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 21 Հունվարի 2013

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2013

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2013