Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

ապրանքներ Տարեկան ցուցանիշ Ամսական ցուցանիշ
      թվական Ժամանակահատված


Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով
         
արտահանում
 
ներմուծում
ապրանքներ Նիշեր
թվական
Ժամանակահատված
տոննայով
1000$
տոննայով
1000$
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
1
-
11565.41
-
162.70
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
2
-
7987.69
-
330.57
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
3
-
5079.47
-
395.16
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
4
-
6953.71
-
1858.00
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
5
-
7451.70
-
1769.11
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
6
-
7803.57
-
1226.21
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
7
-
5402.27
-
689.29
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
8
-
4442.18
-
179.86
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
9
-
4779.11
-
293.00
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
10
-
7288.21
-
459.57
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
11
-
7145.57
-
257.49
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
12
-
4137.77
-
762.58
Էլեկտրաէներգիա 2716 2018
Տարի
-
80036.65
-
8383.54
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
1
-
5440.23
-
444.88
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
2
-
4423.92
-
590.20
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
3
-
5770.04
-
752.10
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
4
-
5682.94
-
535.26
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
5
-
7293.58
-
3136.49
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
6
-
6659.54
-
2893.76
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
7
-
7578.46
-
1360.42
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
8
-
5072.37
-
2660.49
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
9
-
5445.78
-
902.78
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
10
-
3374.69
-
429.06
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
11
-
4668.15
-
452.50
Էլեկտրաէներգիա 2716 2017
12
-
9637.51
-
171.19


[1]  2   Հաջորդը   >>