Library

type
themeauthor
title
year

2020

author title year
ԱՀԱՎԾ Զբոսաշրջության վիճակագրական հետազոտություն 2019 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N12(1567)- 19 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N6(674)- 17 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. Измерение международной мобильной рабочей силы ООН - 2018 2020
Таджикистан Таджикистан с цифрах -2019 2020
Таджикистан Таджикистан и страны СНГ- 2019 2020
Таджикистан Регионы респ. Таджикистан - 2019 2020
Таджикистан Статистический ежегодник респ.Таджикистан - 2019 2020
FAO Лесная продукция -2017 2020
IN-SEE Economics and Statistics 2020 2020
WHO Bulletin of the WHO, October - 2019 2020
WHO Bulletin of the WHO, November- 2019 2020
WHO Bulletin of the WHO, Desember - 2019 2020
Grech Statistical Yearbook of Grech Republic - 2019 2020
UNECE Guidelince on producing leading composite and sentiment indicators 2019 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N4(672)՝- 7 փետրվարրի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N5(673)- 10 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N7(1562)- 1 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N8(1563)- 5 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N9(1564)- 7 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N10(1565)- 7 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N10(1565)՝- 11 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N11(1566)- 12 փետրվարի 2020 2020
ՀՊՏՀ Բանբեր 2/2019 2020
ՀՊՏՀ Բանբեր 4/2019 2020


[1]   2   3   Next   >>