Library

type
themeauthor
title
year

2019

author title year
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N96(1453)- 27 դեկտեմբեր 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N94(1452)- 21 դեկտեմբեր 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N95(1453)- 27 դեկտեմբեր 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N95(1453)- 26 դեկտեմբեր 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N1(1454)- 8 հունվար 2019 2019 -
ЕЭК Статистический ежегодник ЕЭК - 2018 2019 -
Межгосстатком СНГ Балансы важнейших видов продовольствия СНГ - 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N33(636)- 26 դեկտեմբեր 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N93(1451)- 20 դեկտեմբերի 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N92(1450)- 20 դեկտեմբեր- 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N93(1451)- 21 դեկտմբեր 2018 2019 -
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N32(635)- 26 դեկտեմբերի 2018 2019 -
ԱՀԱՎԾ Արցախի կանայք և տղամարդիկ - 2018 2019 -
ԱՀԱՎԾ Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 2019 -
ԱՀԱՎԾ Արցախի սոցիալական պատկերը ևախքատությունը - 2018 2019 -
ԱՀԱՎԾ Արցախի Հանրապետության շրջանները թվերով 2018 2019 -
Межгосстатком СНГ Статистика о жизни людей с инвалидностью в странах СНГ - 2018 2019 -
UNDP The Republic of Armenia and the Universal Periodic Review. Summary Report 2019 -
UNDP The Republic of Armenia and the Universal Periodic Review. Summary Report 2019 -
Bulgaria Statistical Yearbook-Bulgaria-2013 2019 -
Poland Statistical Yearbook of the Rep. of Poland 2019 -
Hungaria Demographic Yearbook - 2013 2019 -
Hungaria Statistical Yearbook of Hungaria - 2013 2019 -
Czech Republic Statistical Yearbook of the Czech Republic 2019 -
Eurostat Key figures on Europe - 2014 2019 -


[1]   2   Next   >>