Library

type
themeauthor
title
year

2018

author title year
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N55՝(1413)- 20 հուլիսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N57(1415)- 27 հուլիսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N58(1416)- 1 օգոստոսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N59(1417)- 1 օգոստոսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N60(1418)- 8 օգոստոսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N60՝(1418)- 13 օգոստոսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N61(1419)- 15 օգոստոսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N62(1420)- 17 օգոստոսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N21(624)- 1 օգոստոսի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N22(625)- 15 օգոստոսի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N22՝(625)- 22 օգոստոսի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N63(1421)- 22 օգոստոսի 2018. 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը 2018թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-հունիսին 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2018թ. հունվար-հունիսին 2018 -
Межгосстатком СНГ Статистика /статистический бюллетень/ 1/554/ - 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N49՝(1407)- 27 հունիսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N50(1408)- 29 հունիսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N51(1409)- 29 հունիսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N18(621)- 2 հուլիսի 2018 2018 -
ԼՂՀ ԱՎԾ Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-մարտին 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-մայիսին 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N19(622)- 4 հուլիսի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N51՝(1409)- 4 հուլիսի 2018. 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N52(1410)- 4 հուլիսի 2018. 2018 -


[1]   2   3   4   5   6   7   8   Next   >>