Publicatiоns

REPORT ON LABOUR FORCE IN THE URBAN SETTLEMENTS OF RA, LABOUR FORCE SAMPLE SURVEY

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
Հետազոտության նպատակը download - -
Ընտրանքի մեթոդաբանությունը download - -
ՀՀ բնակչության տնտեսական ակտիվությունը ըստ պաշտոնական վիճակագրության download - -
Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն download - -
Տնտեսական ակտիվության կարգավիճակը download - -
Զբաղվածներ download - -
Գործազուրկներ download - -
Եզրակացություն download - -
Հետազոտությունում կիրառված հիմնական սահմանումները և հասկացությունները download - -
Հետազոտությունում կիրառված դասակարգիչները download - -
Աղյուսակներ download - -