Publicatiоns

AREA UNDER AGRICULTURAL CROPS AND GROSS HARVEST FOR 2005.(in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ download - -