Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY-MARCH (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) 2002թ-ի համեմատ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների ծառայությունների, նախորդ տարվա համեմատ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9 Սպառողական գների ինդեքսը Արարատի մարզում (ք. Արտաշատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 10 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -