Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA IN JANUARY 2005 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
2 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -
3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, նախորդ տարվա համեմատ download - -
4 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) 2002թ-ի համեմատ download - -
5 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
6Սպառողական գների ինդեքսը Արարատի մարզում (ք. Արտաշատ) download - -
7 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -