Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY 2007 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ քաղաքների download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների ծառայությունների download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 Հայաստանի Հանրապետությունում Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար սպառողական զամբյուղի կազմն ու կառուցվածքը 2005թ բազիսային տարվա համար download - -