Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY-DECEMBER 2006 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 Քաղաք Երևանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8 Քաղաք Գյումրիի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9 Քաղաք Վանաձորի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 10 Քաղաք Վաղարշապատի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11 Քաղաք Թալինի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12 Քաղաք Դիլիջանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 13 Քաղաք Հրազդանի (Չարենցավանի) սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 14 Քաղաք Եղեգնաձորի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 15 Քաղաք Մարտունու սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 16 Քաղաք Կապանի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 17 Քաղաք Արտաշատի սպառողական գների ինդեքսը download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 18 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 19 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 20 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -