Publicatiоns

AREA UNDER AGRICULTURAL CROPS AND GROSS HARVEST FOR 2006 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ download - -