Publicatiоns

INTERNATIONAL CLASSIFICATIONS: TASKS OF THE NATIONAL CLASSIFICATION DEVELOPMENT

Content

  հայ eng рус
1.Ներածություն download - -
2. Միջազգային դասակարգումների համակարգ download - -
3. Վիճակագրական դասակարգումներ download - -
4.Միջազգային դասակարգիչներում վիճակագրական միավորների սահմանումները download - -
5. Տնտեսական գործունեության հիմնական, երկրորդային և օժանդակ տեսակներ download - -
6.Միջազգային և Եվրոպական հիմնական տնտեսական դասակարգիչների նկարագրությունը Միջազգային ստանդարտ ճյուղային դասակարգիչ տնտեսական գործունեության բոլոր տեսակների (ՄՍՃԴ) download - -
7.Տնտեսական գործունեության տեսակների ընդհանուր ճյուղային դասակարգիչ Եվրոպական համայնքի շրջանակում (ԵՀԳԴ) download - -
8.Հիմնական արտադրանքի դասակարգիչ (ՀԱԴ) download - -
9.Արտադրանքի դասակարգիչ ըստ գործունեության տեսակների (ԱԴԳՏ) download - -
10.Ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակեցված համակարգ (ՆՀ) download - -
11.Համակցված անվանացուցակ (արտաքին առևտրի համար) (ՀԱ) download - -
12.Եվրոպական համայնքի արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգիչ (ԵՀԱԱԴ) download - -
13.Միջազգային ստանդարտ առևտրային դասակարգիչ (արտաքին առևտրի համար) (ՄՍԱԴ) download - -
14.Միջազգային վիճակագրական դասակարգիչների ներդաշնակեցման մեթոդաբանական խնդիրները download - -
Տնտեսական գործունեության տեսակների միջազգային դասակարգիչներում օգտագործվող հասկացությունների սահմանումներ download - -
16. Ազգային դասակարգիչների ստեղծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները download - -
9.Վիճակագրական դասակարգումների համակարգի կատարելագործման ուղղությունները download - -