Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY-MARCH 2007 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (ըստ խոշորացված 10 խմբերի) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-2 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-3 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (ըստ խոշորացված 10 խմբերի) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-4 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-5 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ, ըստ խոշորացված 10 խմբերի ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-6 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-5-1 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ, ըստ խոշորացված 10 խմբերի ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-6-1 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-7 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա համեմատ, ըստ խոշորացված 10 խմբերի) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-8 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-7-1 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (նախորդ տարվա համեմատ, ըստ խոշորացված 10 խմբերի) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-8-1 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների (նախորդ տարվա համեմատ) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների), նախորդ տարվա համեմատ download - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -