Publicatiоns

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES RA 2006 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ download - -
Բովանդակություն download - -
Ներածություն download - -
ՀՀ տարածքի 2006թ. հիդրոօդերևութաբանական վիճակի համառոտ բնութագիր download - -
Հողերի բարելավում download - -
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ download - -
Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ download - -
Հայաստանի կենսաբանական և լանդշաֆտային բազմազանություն download - -
Կենդանաբանական այգու գործունեություն download - -
Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ download - -
Ջրօգտագործում և ջրհեռացում download - -
Թափոնների կառավարում download - -
Բնապահպանության իրավախախտումներ download - -
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ download - -
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ download - -
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր և հիմնական արտադրական միջոցներ download - -
Հանրապետությունում 2004-2006թթ. կատարված բնապահպանական ծախսերի ուսումնասիրություն download - -
Արտակարգ իրավիճակներ download - -