Publicatiоns

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES RA 2004 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները download - -
2. Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական բնութագիրը download - -
3. Հայաստանի կենսաբանական և լանդշաֆտային բազմազանություն download - -
4. Կենդանաբանական այգու գործունեություն download - -
5. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ և ընդերքի օգտագործում download - -
6. Հողերի բարելավում download - -
7. Վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ download - -
8. Ջրօգտագործում և ջրհեռացում download - -
8.1.Հայաստանի Հանրապետության ջրավազանային կառավարման տարածքների քարտեզ download - -
9.Թափոնների կառավարում download - -
10.Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ download - -
11. Բնապահպանության ծախսեր download - -
12.Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ download - -
13. Բնապահպանության իրավախախտումներ download - -
14. Արտակարգ իրավիճակներ download - -