Publicatiоns

LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 2003-2007 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈւԹՅՈՒՆՆԵՐ download - -
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԱՇԽԱՏՈւԺԻ ՇԱՐԺ download - -
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ download - -
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ download - -
ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ download - -
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ (ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ) 2007թ. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ download - -
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ download - -