Publicatiоns

THE DEMOGRAPHIC HANDBOOK OF ARMENIA, 2005 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ download - -
Բովանդակություն download - -
Մաս 1: Ամփոփում download - -
Մաս 2: Բնակչություն download - -
Մաս 3: Ծնունդներ download - -
Մաս 4 : Մեռելածնություն և մանկական մահացություն download - -
ՄԱՍ 5 : Մահացություն download - -
ՄԱՍ 6: Ամուսնություններ ու ամուսնալուծություններ download - -
ՄԱՍ 7: Միգրացիա download - -