Publicatiоns

REPORT ON EXPENDITURE FOR ENVIRONMENT OF RA (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Title download - -
1 Content download - -
2 Հետազոտության նպատակը և իրականացումը download - -
3 Համախառն ներքին արդյունքի փորձնական հաշվարկներն ըստ հետազոտության արդյունքների download - -
4 Եզրահանգումներ download - -
5 Նախատեսվող գործողություններ download - -
6 Հավելված 1. Բնապահպանության սատելիտային հաշիվների կազմման մեթոդաբանական մոտեցումները download - -
7 Հավելված 2. Հարցաթերթը և դրա լրացման հրահանգը download - -