Библиотека

типы
темаавтор
название
год

2020

автор название год
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N19(1574)- 11 ի 2019 մարտի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N20(1575)- 11 մարտիի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N20(1575)- 11 մարտի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N21(1576)- 12 մարտի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N7(675)- 27 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N13(1568)- 21 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N13(1568)՝- 24 փետրվարի 20120 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N14(1569)- 26 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N15(1570)- 26 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N1(117) 26 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N8(676)- 2 մարտի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N15(1570՝- 2 մարտի 2019 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N16(1571)- 4 մարտի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N17(1572)- 6 մարտի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N18(1573)- 11 մարտի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N21(1576)՝- 17 մարտի 2019 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N22(1577)- 18 մարտի 2020 2020
ԱՀԱՎԾ Զբոսաշրջության վիճակագրական հետազոտություն 2019 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N12(1567)- 19 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N6(674)- 17 փետրվարի 2020 2020
ՀՀ կառավ.հրատարակչ. Измерение международной мобильной рабочей силы ООН - 2018 2020
Таджикистан Таджикистан с цифрах -2019 2020
Таджикистан Таджикистан с цифрах -2019 2020
Таджикистан Регионы респ. Таджикистан - 2019 2020
Таджикистан Статистический ежегодник респ.Таджикистан - 2019 2020


[1]   2   3   4   Следующий   >>