Публикации

СТРОИТЕЛЬСТВО В РА В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2006 г. (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ скачать файл - -
Բովանդակություն скачать файл - -
Շինարարության իրականացումը, հիմնական միջոցների, բնակելի շենքերի և սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների գործարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2006 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին скачать файл - -
Շինարարության իրականացումը, հիմնական միջոցների, բնակելի շենքերի և սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների գործարկումն ըստ մարզերի 2006թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին скачать файл - -
Շինարարության իրականացումը, հիմնական միջոցների, բնակելի շենքերի և սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների գործարկումն աղետի գոտում 2006 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին скачать файл - -