Публикации

ОКРУЖАЮШАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РА 1999 (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
1.Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները скачать файл - -
2.ՀՀ տարածքի 1999թ. հիդրոմետեորոլոգիական պայմանների համառոտ բնութագիր скачать файл - -
3.Անտառային տնտեսություն և անտառտնտեսական աշխատանքներ скачать файл - -
4. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ скачать файл - -
5. Որսորդական տնտեսություն և որսորդություն скачать файл - -
6.Կենդանաբանական այգու գործունեություն скачать файл - -
7.Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ скачать файл - -
8.Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ скачать файл - -
9.Վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ скачать файл - -
10. Մեթանի անջատումը թափոններից և հոսքաջրերի մաքրման ժամանակ скачать файл - -
11. Հայաստանի ջրային պաշարները և օգտագործումը скачать файл - -
12. Թափոնների առաջացումը, շարժը և կուտակումը скачать файл - -
13. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ скачать файл - -
14. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումները և հիմնական արտադրական ֆոնդերը скачать файл - -
15.Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության վերահսկողության մոնիտորինգ скачать файл - -
16. Բնապահպանության իրավախախտումներ скачать файл - -
17.Արտակարգ իրավիճակներ скачать файл - -
18.Էկոլոգիական գործոնի ինտեգրացիան մարդկային կայուն զարգացման համաթվում скачать файл - -