Библиотека

типы
темаавтор
название
год

2018

автор название год
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվարին 2018 -
ՀՀ ԱՎԾ Հաշվետվություն.՞2017թ. պետական վիճակագրական աշխատանքների կատարման՞ 2018 -
ԼՂՀ ԱՎԾ Արցախի կանայք և տղամարդիկ - 2017 2018 -
ԼՂՀ ԱՎԾ ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2010-16թթ. 2018 -
ՀՀ գիտ. ազգային ակադեմիա Հաշվետվություն.Գիտական և գիտակազմակերպական գործունեության 2017թ.հիմնական արդյունքներ 2018 -
Таджикистан Регионы респ.Таджикистан - 2017 2018 -
Кыргизстан Уровень жизни населения Кыргизской респ. 2012-2016гг. 2018 -
Таджикистан Статистический ежегодник респ.Таджикистан - 2017 2018 -
ЕЭК Договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза - 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N3(606)- 1 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N3՝(606)- 7 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N4(607)- 7 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N5(608)- 9 փետրվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիր N12(97)- 29 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N34՝(603)- 29 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N1(604)- 8 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N2(605)- 15 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N2՝(605)- 17 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N81՝(1356)- 27 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N82(1357)- 28 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N83(1358)- 29 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N83՝(1358)- 30 դեկտեմբերի 2017 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N1(1359)- 8 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N2(1360)- 10 հունվարի 2018 2018 -
ՀՀ կառավ. հրատարակչ. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N1՝(604)- 10 հունվարի 2018 2018 -


<<   Предыдущая   1   2   3   [4]   5   6   Следующий   >>